fredag 17. februar 2023

Hvor lenge må man ha en aksje for å få utbytte?


Hvor lenge du må eie en aksje for å motta utbytte avhenger av selskapets utbyttepolitikk og eks-utbytte (dividend) dato. Utbyttepolitikken bestemmer hvor mye av selskapets inntjening som vil bli utbetalt som utbytte til aksjonærene. Eks-dividend datoen er datoen der aksjene på børsen handler uten retten til å motta utbytte. Hvis du eier aksjer før eks-dividend datoen, vil du ha rett til å motta utbytte.

Vanligvis vil en investor måtte eie aksjer minst én dag før eks-dividend datoen for å ha rett til å motta utbytte. Denne datoen varierer fra selskap til selskap, men den er vanligvis to til tre dager før utbyttet betales ut.

Det er viktig å merke seg at utbytte kan endre seg fra år til år, og at det å motta utbytte ikke er den eneste grunnen til å investere i aksjer. Aksjer kan også stige i verdi, noe som kan gi en investor en gevinst når de selger aksjene.

Investere i aksjer?
Med Skilling kan du trade aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta til svært gode priser. Opprett en gratis konto og få norsk support.

Hva er Bitcoin? Fordeler og ulemper

Bitcoin er en desentralisert digital valuta som ble opprettet i 2009 av en person eller en gruppe personer som brukte pseudonymet "Satoshi Nakamoto". Bitcoin bruker kryptografi for å sikre transaksjoner og for å kontrollere opprettelsen av nye enheter. Bitcoin transaksjoner registreres i en offentlig distribuert database som kalles en blockchain.

Fordeler med Bitcoin:

- Desentralisert: Bitcoin er ikke kontrollert av noen sentral myndighet, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at det blir påvirket av inflasjon og politisk uro.

- Raskere og billigere transaksjoner: Bitcoin-transaksjoner kan behandles raskt og billig sammenlignet med tradisjonelle metoder som bankoverføringer eller internasjonale overføringer.

- Anonymitet: Bitcoin-transaksjoner er anonyme og beskytter brukernes personvern.

Ulemper med Bitcoin:

- Volatilitet: Bitcoin-prisen har vært kjent for å svinge kraftig, noe som gjør det til et risikabelt investeringsalternativ.

- Manglende regulering: Mangelen på regulering og tilsyn gjør det lettere for kriminelle å bruke Bitcoin til ulovlige formål, som hvitvasking av penger og finansiering av terror.

- Ikke universell aksept: Bitcoin er ikke akseptert av alle virksomheter, og det kan være vanskelig å bruke Bitcoin til å kjøpe varer og tjenester i mange land.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en uttømmende liste over fordeler og ulemper med Bitcoin, og at det er mange faktorer som kan påvirke både positive og negative aspekter av Bitcoin og andre digitale valutaer.

Om du ønsker å kjøpe Bitcoin anbefaler vi Binance, som er verdens største kryptobørs. 
Opprett en gratis Binance-konto her. 

fredag 20. januar 2023

Hva er utbytte aksjer?

Utbytte aksjer er aksjer i et selskap som gir eierne en fast inntekt i form av et utbytte. Utbyttet består av en del av selskapets overskudd som deles ut til aksjeeierne. Utbyttebetalingene skjer vanligvis på faste tidspunkter, som årlig eller kvartalsvis.

Aksjeeiere som eier utbytte aksjer, får en regelmessig inntekt i form av utbytte, i tillegg til potensiell verdiøkning av aksjekursen. Utbytte aksjer kan være et godt valg for investorer som ønsker å få en stabil inntekt, for eksempel eldre investorer eller de som er nær pensjonsalder. Det kan også være et godt valg for investorer som ønsker å diversifisere porteføljen sin og redusere risikoen.

Det er viktig å merke seg at selskaper ikke er forpliktet til å utbetale utbytte, og at utbyttet kan variere fra år til år. Noen selskaper velger å reinvestere overskuddet i stedet for å utbetale utbytte, og dette kan påvirke aksjekursen. Det er derfor viktig å undersøke et selskaps historiske utbyttepolitikk og økonomiske situasjon før du investerer i utbytte aksjer.

Klar for å investere?
Med Skilling kan du trade aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta til svært gode priser. Opprett en gratis konto og få norsk support.