Viser innlegg med etiketten utbytte. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten utbytte. Vis alle innlegg

søndag 23. april 2023

Investeringsstrategier innen aksjehandel


Verdi strategi:
Dette er en investeringsstrategi der investorer ser etter aksjer som er undervurdert av markedet, basert på fundamentale faktorer som P/E-forhold, P/B-forhold og utbytteyield. Investorer som følger denne strategien, kjøper ofte aksjer som har en lav P/E-forhold sammenlignet med markedsgjennomsnittet, en lav P/B-forhold og en høy utbytteyield.

Vekst strategi: Denne strategien fokuserer på å kjøpe aksjer i selskaper som forventes å ha en høy vekstrate i fremtiden. Disse selskapene kan være i en tidlig fase av sin vekst eller innenfor bransjer som er i vekst. Investerere som følger denne strategien, er villige til å betale høyere priser for aksjer basert på forventet vekstpotensial.

Utbytte strategi: Investeringsstrategien fokuserer på å kjøpe aksjer i selskaper som betaler høye utbytter. Disse selskapene kan ha en langsiktig historie med stabil utbytteutbetaling eller ha en solid økonomisk posisjon som gir dem mulighet til å betale høye utbytter. Investorer som følger denne strategien, ønsker å få en stabil strøm av inntekt fra utbytter, og kan også dra nytte av en økning i aksjeverdien.

Index strategi: Denne strategien innebærer å investere i aksjefond som sporer en bestemt indeks, for eksempel S&P 500 eller NASDAQ. Denne strategien gir investorer bred eksponering mot aksjemarkedet, og kan også ha lave driftskostnader og være enkel å administrere.

Momentum strategi: Denne strategien involverer å kjøpe aksjer som har hatt en sterk kursutvikling i det siste. Investorer som følger denne strategien, tror at aksjer som har hatt sterk avkastning i det siste, sannsynligvis vil fortsette å prestere bra i fremtiden.

Motsatt strategi: Denne strategien går ut på å kjøpe aksjer som er undervurdert av markedet på grunn av midlertidige problemer. Investerere som følger denne strategien, tror at markedet vil overreagere på nyheter og gi en god mulighet til å kjøpe aksjer til en lav pris.

Det er viktig å merke seg at ingen strategi er foolproof, og investorer bør alltid utføre grundig forskning før de tar en investeringsbeslutning. Videre kan en kombinasjon av strategier tilpasses individuelle investeringsmål og risikotoleranse.

fredag 17. februar 2023

Hvor lenge må man ha en aksje for å få utbytte?


Hvor lenge du må eie en aksje for å motta utbytte avhenger av selskapets utbyttepolitikk og eks-utbytte (dividend) dato. Utbyttepolitikken bestemmer hvor mye av selskapets inntjening som vil bli utbetalt som utbytte til aksjonærene. Eks-dividend datoen er datoen der aksjene på børsen handler uten retten til å motta utbytte. Hvis du eier aksjer før eks-dividend datoen, vil du ha rett til å motta utbytte.

Vanligvis vil en investor måtte eie aksjer minst én dag før eks-dividend datoen for å ha rett til å motta utbytte. Denne datoen varierer fra selskap til selskap, men den er vanligvis to til tre dager før utbyttet betales ut.

Det er viktig å merke seg at utbytte kan endre seg fra år til år, og at det å motta utbytte ikke er den eneste grunnen til å investere i aksjer. Aksjer kan også stige i verdi, noe som kan gi en investor en gevinst når de selger aksjene.

Investere i aksjer?
Med Skilling kan du trade aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta til svært gode priser. Opprett en gratis konto og få norsk support.

fredag 20. januar 2023

Hva er utbytte aksjer?

Utbytte aksjer er aksjer i et selskap som gir eierne en fast inntekt i form av et utbytte. Utbyttet består av en del av selskapets overskudd som deles ut til aksjeeierne. Utbyttebetalingene skjer vanligvis på faste tidspunkter, som årlig eller kvartalsvis.

Aksjeeiere som eier utbytte aksjer, får en regelmessig inntekt i form av utbytte, i tillegg til potensiell verdiøkning av aksjekursen. Utbytte aksjer kan være et godt valg for investorer som ønsker å få en stabil inntekt, for eksempel eldre investorer eller de som er nær pensjonsalder. Det kan også være et godt valg for investorer som ønsker å diversifisere porteføljen sin og redusere risikoen.

Det er viktig å merke seg at selskaper ikke er forpliktet til å utbetale utbytte, og at utbyttet kan variere fra år til år. Noen selskaper velger å reinvestere overskuddet i stedet for å utbetale utbytte, og dette kan påvirke aksjekursen. Det er derfor viktig å undersøke et selskaps historiske utbyttepolitikk og økonomiske situasjon før du investerer i utbytte aksjer.

Klar for å investere?
Med Skilling kan du trade aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta til svært gode priser. Opprett en gratis konto og få norsk support.