fredag 20. januar 2023

Hva er utbytte aksjer?

Utbytte aksjer er aksjer i et selskap som gir eierne en fast inntekt i form av et utbytte. Utbyttet består av en del av selskapets overskudd som deles ut til aksjeeierne. Utbyttebetalingene skjer vanligvis på faste tidspunkter, som årlig eller kvartalsvis.

Aksjeeiere som eier utbytte aksjer, får en regelmessig inntekt i form av utbytte, i tillegg til potensiell verdiøkning av aksjekursen. Utbytte aksjer kan være et godt valg for investorer som ønsker å få en stabil inntekt, for eksempel eldre investorer eller de som er nær pensjonsalder. Det kan også være et godt valg for investorer som ønsker å diversifisere porteføljen sin og redusere risikoen.

Det er viktig å merke seg at selskaper ikke er forpliktet til å utbetale utbytte, og at utbyttet kan variere fra år til år. Noen selskaper velger å reinvestere overskuddet i stedet for å utbetale utbytte, og dette kan påvirke aksjekursen. Det er derfor viktig å undersøke et selskaps historiske utbyttepolitikk og økonomiske situasjon før du investerer i utbytte aksjer.

Klar for å investere?
Med Skilling kan du trade aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta til svært gode priser. Opprett en gratis konto og få norsk support.