søndag 12. januar 2020

Hvordan investere til riktig pris


Når man skal investere er det ikke alltid så enkelt å vite hva som er riktig pris å betale. Her er tre viktige faktorene som spiller inn når du trenger å gjøre en vurdering. Dette gjelder alle type investeringer (aksjer, bolig, gull, obligasjoner etc)

1) Ingen garantier
Det er ingen magisk investering som garanterer avkastning. Selv om mange har tjent penger på eks eiendom vil det automatisk ikke si at du kommer til å gjøre det.

2) Kontantstrøm.
Generer det allerede kontanter, eller er det uten noe inntekt?

Kjøper du en tomt som har ingen inntekter er det naturlig at du betaler mindre.
Men dersom det står et hus på samme tomt med leieinntekter er det naturlig at du betaler mer.
Men hva om utgiftene på boligen er høyere en leieinntektene? Da bør du betale mindre, for det vil ikke fungere på sikt. Men om du tjener 100 000 kr i overskudd pr år så er det naturlig at du betaler mer.

3) Historikk
Hvor lenge har det hatt positiv kontantstrøm? Har det kun vart i 1 år, så betaler man mindre. Har det vedvart i 100 år så betaler du mer. Fortiden garanterer ikke hva som vil skje i fremtiden, men den gjør det ofte.

Det samme er om du er ansatt i et sted. Du må vurdere hvor mye du vil ha i lønn for å jobbe for selskapet (eks: 500 000 kr). Så er det opp til sjefen å vurdere om du vil skape negativ eller positiv kontantstrøm for selskapet. Generer ditt arbeid mye kontantstrøm for selskapet, så kan du forhandle frem en bedre lønn. Om du vet ditt tall er det enklere for deg å få lønnsøkning.

Bli oppdatert:
Abonner på vårt nyhetsbrev her