søndag 22. desember 2019

10 tips før du investerer i startup selskaper


Når man skal investere i en startup må man være klar over hvor stor risiko dette er. Husk at 7 av 10 selskaper går konkurs innen 5 år. På sikt er det rundt 9 av 10 selskaper som går konkurs, så du har oddsen mot deg. Grunnen til at så mange går konkurs er ofte at kassen går tom for penger. Det er få selskaper som går konkurs der selskapet har fullt av penger. Eller at de skaper noe det ikke er et marked for (ingen betalingsvilje)

Etter å ha investert i flere startup som har gått konkurs, har jeg noen klare råd før du investerer. 

Tips 1)
Ikke invester dersom 
gründeren som søker investor ikke går inn med egne penger.
Hvorfor skal du ta all risiko dersom personen selv ikke er villig til det. 

Tips 2)
Du investerer ikke i ideen, men menneskene som skal sette ideen i kraft. 

Hvilke gjennomføringsevne og tidligere suksesser har de oppnådd? Selv Bill Gates manglet dette da han startet Microsoft, og derfor gikk han sammen med Paul Allen.

Tips 3) Når det gjelder business og penger kan du ikke stole på noen. Ha alle avtaler skriftlig, ellers har du en dårlig sak i retten. Ingen muntlige avtaler. Lag avtaler på hvem som skal gjøre hva, og hva skjer om det må endres. 

Tips 4)
Verden er i konstant endring, og det er de som tilpasser seg som overlever. Er de åpen for endring om ting ikke går som planlagt? 


Tips 5)
Sitte i styret er ikke uten risiko. Sørg for å ha styreforsikring, og vært klar over ansvaret du har.  Selv om selskapet er et AS, så kan staten kreve inn ubetalte krav på deg privat om du sitter i styret.

Tips 6)
Krev lesetilgang til alle bankkontoer og regnskap, så du kan følge med. Tallene sier mer en ord, og du kan ta tidlig grep om det er uønsket transaksjoner (om de bruker selskapets penger som sine egen lomme).

Tips 7
Få inn i vedtektene at du bestemmer om selskapet skal bruke penger over en viss grense.
Eks: Ved stemmelikhet i styre og generalforsamling skal "investor"  ha avgjørende stemmerett ved investeringer og kostnader over xxx xxx kr.

Denne ble brukt da 
gründer ville kjøpe enebolig på firma, noe som har helt utenfor selskapets driftområde.

Tips 8) 
Få inn i vedtektene hvordan evt salg av aksjer skal foregå.
Eks: Eksisterende aksjonærer har forkjøpsrett ved omsetning av aksjer, forkjøpsretten prioritert etter høyeste andelsprosent.

Tips 9) 
Prøv å sikre deg på forhånd i vedtektene.
Eks: Dersom selskapet drives uforsvarlig, eller at driften skal avsluttes, kan "investor" kreve tilbake sitt aksjeinnskudd i sin helhet. Dette under forutsetning av at egenkapitalen i selskapet ikke er tapt. Ved uenighet vedrørende hva som er uforsvarlig kan en av partene innhente uttalelse fra for eksempel forliksråd, advokat, regnskapsfører, revisor eller lege. Denne ble brukt da gründer tappet selskapet og rømte rett etter pengene ble investert. Tips 10) Få inn i vedtektene at personen som søker investor ikke kan starte andre selskaper som vil resultere i omsetningstap i selskapet du investerer i. Denne ble brukt da gründer startet flere andre selskaper som var i konkurranse med selskapet det ble investert i. Oppsummering:

Som du ser kan det være mange skjær i sjøen uansett hvor godt du prøver å sikre deg. Men ved å være klar over risikoen og ta forhåndsregler vil du enklere lykkes med din investering. Fremfor å investere alt i en startup kan det være smart å spre kapitalen over på flere startups. Investorgruppen får jevnlige henvendelser fra startup-selskaper som trenger investor og kapital. Som premium medlem får du tilgang til alle søknadene, så du kan starte investeringen nå. Les mer om premium her.