søndag 1. mars 2020

Arne Fredly selger når P/B er over 2.1


P/B er en forkortelse for Price/Bookvalue, og viser pris forhold til egenkapitalen i selskapet. Nøkkeltallet brukes når man skal vurdere aksjespris forhold til bokført egenkapital.

Du kan også se P/B på hele Oslo børs om den er lavt eller høyt priset.
Arne Fredly sa til Finansavisen at han kjøper når Oslo børs er under 1.5 og selger når det er over 2.1 i P/B.

Eksempel: 
Dersom P/B er 1.5 betyr det at aksjen koster 1.5 ganger av selskapets egenkapital.